Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay – A cosmopolitan resort in southern Phu Quoc.

- Chính Sách Bảo Mật Thông Tin
ĐẶT PHÒNG
ĐẶT PHÒNG

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi khách hàng gửi liên hệ hoặc đặt phòng, website www.premierresidencesphuquoc.com yêu cầu cung cấp các thông tin gồm: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, ngày/tháng /năm sinh, quốc gia, bản sao hộ chiếu, thông tin người đi cùng, lịch sự di chuyển (theo chính phủ quy định hiện hành), thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán, bất kỳ thông tin nào về khách hàng được cung cấp cho Khách sạn Premier Residences Phú Quốc liên quan đến việc đặt phòng hoặc thời gian lưu trú tại khách sạn (như thông tin đi lại và thiết lập ưu tiên), thông tin liên quan đến việc mua và/hoặc nhận sản phẩm hoặc dịch vụ, đánh giá và đề xuất về các cơ sở của Khách sạn, khảo sát khách hàng, hệ thống giám sát an ninh và/hoặc thông tin về khách hàng mà Khách sạn thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý tại từng thời điểm.

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu trong các biểu mẫu và tài liệu liên quan trừ khi có quy định khác. Nếu khách hàng không cung cấp thông tin theo yêu cầu, khách sạn sẽ không thể xử lý yêu cầu của quý khách và/hoặc cung cấp cho quý khách những dịch vụ và sản phẩm liên quan.

Chẳng hạn, khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân khi đặt phòng và nhận phòng tại Khách sạn Premier Residences Phú Quốc. Nếu không, khách sạn sẽ không thể xử lý yêu cầu đặt phòng hoặc đăng ký và khách hàng sẽ không thể lưu trú tại Khách sạn Premier Residences Phú Quốc.

Đối với các nhà cung cấp, cung ứng hoặc nhà cung cấp dịch vụ, việc cung cấp thông tin cá nhân là điều cần thiết để khách sạn Premier Residences Phú Quốc có thể mua và thanh toán cho hàng hóa và/hoặc dịch vụ liên quan.

Website sử dụng các thông tin này để hỗ trợ khách hàng trong quá trình tư vấn hỗ trợ thông tin dịch vụ của chúng tôi

Các Quý khách có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật thông tin Quý khách của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Công ty sử dụng thông tin Quý khách cung cấp để:

 • Cung cấp thông tin đến Quý khách: gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Quý khách và website
 • Liên lạc và giải quyết với Quý khách trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website: premierresidencesphuquoc.com
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Quý khách khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Quý khách.
 1. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Quý khách sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.premierresidencesphuquoc.com Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin www.premierresidencesphuquoc.com và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với người tiêu dùng.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

 1. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của khách hàng có thể được chia sẻ, truy cập hoặc tiết lộ trong phạm vi Khách sạn Premier Residences Phú Quốc hoặc cho bên thứ ba ( do khách sạn chỉ định để cung cấp dịch vụ cho khách sạn hoặc đại diện cho khách sạn, bao gồm các tổ chức tài chính, kiểm toán viên, luật sư, thư ký công ty, nhà cung cấp phần mềm, nhà thầu, nhà tổ chức, các nhà tư vấn khác, đại lý du lịch hoặc công ty bảo hiểm) nhằm xử lý yêu cầu đặt phòng của khách hàng tại khách sạn Premier Residences Phú Quốcvà/hoặc để giúp khách hàng nhận được sản phẩm và dịch vụ. Khách sạn Premier Residences Phú Quốc có thể thuê nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba thay mặt khách sạn Premier Residences Phú Quốc thực hiện các công việc, do đó khách sạn có thể tiết lộ hoặc cho phép những nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba này truy cập thông tin cá nhân của khách hàng. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn: người xử lý thanh toán, đại lý du lịch, nhà cung cấp dịch vụ công nghệ, kiểm toán viên bên ngoài, các cơ quan thi hành luật, cơ quan quản lý, cơ quan của chính phủ nhằm tuân theo các yêu cầu của pháp luật và chính phủ.

 1. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

D-DGE Hospitality Solutions Pte Ltd

Khách sạn Premier Residences Phú Quốc, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Số điện thoại: +84 (0)297 392 7777

Email: HB2Q9-RE1@ACCOR.COM

 1. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH.

Quý khách có quyền yêu cầu website cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân. Quý khách có quyền gửi khiếu nại đến website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Quý khách, tùy theo mức độ chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

 1. QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân của Quý khách trên website được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Quý khách chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Quý khách khi không có sự cho phép đồng ý từ Quý khách.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Quý khách, website sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Quý khách được biết.

Chúng tôi yêu cầu khách hàng khi đặt phòng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, …. và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Website không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Quý khách đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Quý khách đó cung cấp khi liên hệ ban đầu là không chính xác.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

 

 

Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay Quản Lý bởi Accor
ĐỊA CHỈ: Kem Beach, An Thoi Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province, Vietnam ĐIỆN THOẠI: (+84) 0 297 392 7777 FAX: (+84) 0 297 392 7778 E-MAIL: HB2Q9@accor.com google_map

THEO DÕI CHÚNG TÔI

Giữ liên lạc để không bỏ lỡ tất cả các tin tức và sự kiện.